Wörter endend mit T und 5 Buchstaben

Wir haben 1578 Wörter endend mit T. Du kannst diese Ergebnisse sowohl in Scrabble als auch in Words with Friends benutzen

Top-Wörter für 5 Buchstaben endend mit T

Wort (1578 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  JAZZT
  14
  32
 • 2.
  ZÜCKT
  18
  26
 • 3.
  PÖLZT
  18
  25
 • 4.
  ÄCHZT
  16
  24
 • 5.
  QUÄKT
  22
  24
 • 6.
  ZÄHMT
  15
  24
 • 7.
  ZÜCHT
  16
  24
 • 8.
  FLÄZT
  16
  23
 • 9.
  JETZT
  12
  23
 • 10.
  KÜRZT
  15
  23
 • 11.
  MÄLZT
  15
  23
 • 12.
  MÜNZT
  14
  23
 • 13.
  WÄLZT
  15
  23
 • 14.
  ZÄUMT
  14
  23
 • 15.
  ZÖGET
  15
  23
 • 16.
  ZÖGST
  15
  23
 • 17.
  BÜTZT
  14
  22
 • 18.
  GÄUZT
  13
  22
 • 19.
  JUCKT
  16
  22
 • 20.
  JUXET
  17
  22
 • 21.
  KÖPFT
  21
  22
 • 22.
  WÜRZT
  14
  22
 • 23.
  ZUCKT
  13
  22
 • 24.
  ZÄHLT
  14
  22
 • 25.
  ZÄHNT
  13
  22
 • 26.
  JUMPT
  15
  21
 • 27.
  JÄHRT
  16
  21
 • 28.
  QUÄLT
  20
  21
 • 29.
  ZACKT
  13
  21
 • 30.
  ZECKT
  13
  21
 • 31.
  ZICKT
  13
  21
 • 32.
  ZOCKT
  13
  21
 • 33.
  ZUPFT
  13
  21
 • 34.
  ZÄUNT
  12
  21
 • 35.
  BLÖKT
  18
  20
 • 36.
  BÄCKT
  18
  20
 • 37.
  BÖLKT
  18
  20
 • 38.
  BÜCKT
  18
  20
 • 39.
  BÜXET
  19
  20
 • 40.
  FÖCHT
  19
  20
 • 41.
  JAMMT
  14
  20
 • 42.
  JAPPT
  16
  20
 • 43.
  JOBBT
  14
  20
 • 44.
  JUCHT
  14
  20
 • 45.
  KLÖBT
  18
  20
 • 46.
  KÄMMT
  17
  20
 • 47.
  LÖCKT
  19
  20
 • 48.
  MÖCHT
  18
  20
 • 49.
  MÖLKT
  18
  20
 • 50.
  NÜTZT
  12
  20
 • 51.
  SÜLZT
  13
  20
 • 52.
  WÖLKT
  18
  20
 • 53.
  ZAPFT
  13
  20
 • 54.
  ZAPPT
  13
  20
 • 55.
  ZIPPT
  13
  20
 • 56.
  ZOFFT
  13
  20
 • 57.
  ZUCHT
  11
  20
 • 58.
  ZURÄT
  12
  20
 • 59.
  ZUTÄT
  12
  20
 • 60.
  ZÜRNT
  12
  20
 • 61.
  ÄTZET
  12
  19
 • 62.
  FUNZT
  10
  19
 • 63.
  JACHT
  14
  19
 • 64.
  JOCHT
  14
  19
 • 65.
  JÄTET
  15
  19
 • 66.
  KÄLKT
  17
  19
 • 67.
  MYZET
  12
  19
 • 68.
  PUNZT
  10
  19
 • 69.
  QUAKT
  17
  19
 • 70.
  WÖLBT
  17
  19
 • 71.
  WÖLFT
  18
  19
 • 72.
  WÜMMT
  16
  19
 • 73.
  ZANKT
  10
  19
 • 74.
  ZECHT
  11
  19
 • 75.
  ZINKT
  10
  19
 • 76.
  ZULPT
  11
  19
 • 77.
  ZUMUT
  9
  19
 • 78.
  ZUNFT
  10
  19
 • 79.
  BALZT
  10
  18
 • 80.
  BELZT
  10
  18
 • 81.
  BENZT
  9
  18
 • 82.
  BLÄKT
  16
  18
 • 83.
  BOLZT
  10
  18
 • 84.
  BÄNKT
  15
  18
 • 85.
  FALZT
  11
  18
 • 86.
  FENZT
  10
  18
 • 87.
  FILZT
  11
  18
 • 88.
  FLÖGT
  17
  18
 • 89.
  FLÖHT
  17
  18
 • 90.
  FURZT
  10
  18
 • 91.
  FÖHNT
  16
  18
 • 92.
  HÜPFT
  17
  18
 • 93.
  JOGGT
  12
  18
 • 94.
  JUNGT
  11
  18
 • 95.
  KLÖNT
  16
  18
 • 96.
  KOTZT
  10
  18
 • 97.
  KÄUFT
  16
  18
 • 98.
  KÖNNT
  15
  18
 • 99.
  MAUZT
  9
  18
 • 100.
  MUTZT
  9
  18