Kreuzworträtsel > Wortliste > Wörter mit P

Wörter mit P

Wir haben 89332 Wörter mit P. Du kannst diese Ergebnisse sowohl in Scrabble als auch in Words with Friends benutzen

Top-Wörter für 8 Buchstaben mit P

Wort (7366 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  HEIZPILZ
  17
  32
 • 2.
  BOXKAMPF
  28
  31
 • 3.
  ABPFLÜCK
  28
  30
 • 4.
  AUFKNÖPF
  27
  30
 • 5.
  ABKÄMPFE
  26
  29
 • 6.
  ABKÄMPFT
  26
  29
 • 7.
  ABKNÖPFE
  26
  29
 • 8.
  ABKNÖPFT
  26
  29
 • 9.
  ABSCHÖPF
  27
  29
 • 10.
  BEKÄMPFE
  26
  29

Top-Wörter für 7 Buchstaben mit P

Wort (4822 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  ZUKNÖPF
  25
  35
 • 2.
  ZERZUPF
  17
  32
 • 3.
  PLÖTZEN
  20
  28
 • 4.
  PLIOZÄN
  18
  26
 • 5.
  PÖKELND
  21
  24
 • 6.
  PLUNZEN
  13
  23
 • 7.
  PLINZEN
  13
  22
 • 8.
  PLUMBUM
  17
  22
 • 9.
  PLUMPEM
  18
  21
 • 10.
  PLUTZER
  13
  21

Top-Wörter für 6 Buchstaben mit P

Wort (2601 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  PIAZZA
  13
  27
 • 2.
  PIAZZE
  13
  27
 • 3.
  PFÜTZE
  19
  26
 • 4.
  PHÖNIX
  24
  26
 • 5.
  ABZUPF
  16
  25
 • 6.
  PFLÜCK
  24
  25
 • 7.
  ABZAPF
  16
  24
 • 8.
  ABZIPP
  16
  24
 • 9.
  KÄMPFE
  22
  24
 • 10.
  KÄMPFT
  22
  24

Top-Wörter für 5 Buchstaben mit P

Wort (1103 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  DÄMPF
  18
  20
 • 2.
  PÄCKE
  19
  20
 • 3.
  ABPÖL
  18
  19
 • 4.
  ÄPFEL
  17
  17
 • 5.
  ÄPFLE
  17
  17
 • 6.
  CÜPLI
  17
  17
 • 7.
  CHAMP
  14
  16
 • 8.
  CHIPP
  15
  16
 • 9.
  BLIMP
  13
  15
 • 10.
  DAMPF
  13
  15

Top-Wörter für 4 Buchstaben mit P

Wort (361 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  PÖLZ
  17
  24
 • 2.
  PÄNZ
  14
  22
 • 3.
  KÖPF
  20
  21
 • 4.
  PÜTZ
  14
  21
 • 5.
  JUMP
  14
  20
 • 6.
  ZUPF
  12
  20
 • 7.
  JAPP
  15
  19
 • 8.
  PÖLK
  18
  19
 • 9.
  ZAPF
  12
  19
 • 10.
  ZAPP
  12
  19

Top-Wörter für 3 Buchstaben mit P

Wort (65 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  PIZ
  8
  15
 • 2.
  PAX
  13
  13
 • 3.
  PKW
  11
  13
 • 4.
  PHP
  10
  11
 • 5.
  PRÄ
  11
  11
 • 6.
  CPU
  9
  10
 • 7.
  CUP
  9
  10
 • 8.
  HYP
  10
  10
 • 9.
  KAP
  9
  10
 • 10.
  KIP
  9
  10

Top-Wörter für 2 Buchstaben mit P

Wort (2 Ergebnisse)
Scrabble Punkte
Words with Friends Punkte
 • 1.
  PI
  5
  5
 • 2.
  PO
  5
  5

Wörter mit 15 Buchstaben mit P

Wörter mit 14 Buchstaben mit P

Wörter mit 13 Buchstaben mit P

Wörter mit 12 Buchstaben mit P

Wörter mit 11 Buchstaben mit P

Wörter mit 10 Buchstaben mit P

Wörter mit 9 Buchstaben mit P